• Kalendarz

    • PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     Lp.

     Wydarzenie

     Termin/podstawa prawna

     1

     Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     1 września 2021 r.

      

     2

     Zebranie z rodzicami

     7 września 2021 r. (wtorek)

     3

     Apel z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

     10 września 2021 r (piątek)

     4

     Pasowanie Uczniów kl. I

     5 października 2021 r. (wtorek)

     5

     Dzień Edukacji Narodowej

     14 października 2021 r (czwartek)

     6

     Dzień Papieski

     20 października 2021 r. (środa)

     7

     Dzień Niepodległości

     11 listopada 2021  r. (akademia 10 listopada środa)

     8

     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     12 listopada 2021 r. (piątek) 

     9

     Zebranie z rodzicami

     18 listopada 2021 r. (czwartek)

     10

     Ostateczny termin ust. proponowanych ocen

     10 grudnia 2021  r. (piątek)

     11

     Opłatek

     22 grudnia 2021 r. (środa)

     12

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2021 r.

     13

     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     7 stycznia 2022 r. (piątek) 

     14

     Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

     14 stycznia 2022 r. (piątek)

     15

     Zebranie z Rodzicami

     19 stycznia 2022  r. (środa)

     16

     Dzień Babci i Dziadka

     21 stycznia 2022 r. (piątek)

     17

     Ferie zimowe:

     14 – 27 lutego 2022 r. 

      

     18

     Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     1 marca 2022 r. ( wtorek)

     19

     Rocznica wydarzeń Katyńskich

     11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek)

     20

     Wiosenna przerwa świąteczna

     14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

      

     21

     Zebranie z Rodzicami

     28 kwietnia 2022 r. (czwartek)

     22

     Święto Konstytucji 3 Maja

     29 kwietnia 2022 r. (piątek)

     23

     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     2 maja 2022 r. (poniedziałek) § 5 ust.2 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w   sprawie   organizacji   roku   szkolnego   (Dz.   U.  2017 poz. 1603)

     24

     Ostateczny termin ust. proponowanych ocen

     20 maja 2022 r. (piątek)

     25

     Egzamin ósmoklasisty

     - język polski

     - matematyka

     - język obcy nowożytny

     Dni wolne od zajęć dydaktycznych w pozostałych klasach

     1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

     art. 9a  ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.

     w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1361).

     26

     Dzień Patrona + Rodziny (Dzień Matki i Ojca) /Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     27 maja 2022 r. (piątek) § 5 ust.2 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w   sprawie   organizacji   roku   szkolnego   (Dz.   U.  2017 poz. 1603)

     27

     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     17 czerwca 2022 r. (piątek) § 5 ust.2 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w   sprawie   organizacji   roku   szkolnego   (Dz.   U.  2017 poz. 1603)

     28

     Klasyfikacyjne posiedzenie RP

     20 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

     29

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
     wychowawczych

     24 czerwca 2022 r.

      

     30

     Podsumowujące Posiedzenie RP

     29 czerwca 2022 r. (środa)

     31

     Ferie letnie

     24 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.