• Samorząd Uczniowski

    • Plan pracy

     Samorządu Uczniowskiego

     W Publicznej Szkole Podstawowej 

     Im. Kard. S. Wyszyńskiego

      w Łękach Górnych

     w roku szkolnym 2021/2022

      

      

      

      

     Zarząd samorządu uczniowskiego:

     Jakub Pyrchla – przewodniczący

     Amelia Czuba- zastępca przewodniczącego

     Weronika Szypułka- sekretarz

     Jakub Chrostek– skarbnik

     Magdalena Karaś, Mateusz Szatko– doradcy

      

      

     Opiekun samorządu: Joanna Maduzia

      

     Zadania podejmowanie w  ciągu roku szkolnego:

     • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego,
     • współpraca z panem dyrektorem, wychowawcami klas i nauczycielami
     • zaangażowanie w prace  Młodzieżowej Rady Miasta Pilzna
     • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego,
     • prowadzenie kroniki szkolnej,
     • udział w akcjach charytatywnych
     • współudział w uroczystościach szkolnych,
     • kontynuacja akcji  „Niepytajka”

      

     Termin

     Zadania

     Formy realizacji

      

      

      

      

      

     Wrzesień

      

     Wybory samorządów klasowych

      

     • wybory samorządów poszczególnych klas w szkole

     Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

     • Planowanie pracy i zadań Samorządu Uczniowskiego
     • Podział obowiązków wśród członków SU
     • Opiniowanie przez SU dokumentów pracy szkoły

     Uczczenie Dnia  Chłopaka

     • akcent na gazetce su
     • atrakcje dla chłopców związane z DCH   - „dzień z krawatem”
     • dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

     Obchody Dnia  Edukacji Narodowej

     • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
     • przygotowanie uroczystej akademii

      

     Październik

      

      

      

     Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”- termin wskazany przez organizatora

     • zbiórka pieniędzy
     • zliczenie zebranych środków

     Ślubowanie klas I SP

      

      

     • przygotowanie niespodzianek dla najmłodszych uczniów
     • oczepiny dla klasy I

     Listopad

     Obchody  rocznicy odzyskania niepodległości

     Udział w akcji znicz

      

     Dzień życzliwości

     • przygotowanie dekoracji tematycznej na gazetce su
     • zbiórka zniczy i zapalenie na cmentarzu żołnierskim
     • Pisanie listów i pozdrowień do kolegów i koleżanek z innych klas

      

      

     Grudzień

      

      

      

      

     Szkolne Mikołajki

      

      

     Bajkowy dzień

     • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
     • konkurs na najładniejsze bajkowe przebranie

     Wprowadzenie Świątecznego nastroju w szkole

     • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
     • kiermasz świąteczny

      

      

     Styczeń

      

     Obchody Dnia  Babci i Dziadka

     Dzień kolorowych skarpetek

      

     • akcent tematyczny na gazetce SU

      

     • konkurs na najśmieszniejsze i oryginalne skarpetki

      

     Luty

     Szkolne Walentynki

     • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej
     • Wybory na Miss i Mistera szkoły

     Marzec

     Obchody Dnia  Kobiet

     • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
     • uczczenie Dnia Kobiet poprzez zorganizowanie tematycznego happeningu

     Kwiecień

     Zadbanie o przedświąteczny nastrój w szkole związany z Wielkanocą

     • gazetka ścienna o tematyce świątecznej

      

     Maj

     Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      

     • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej

      

      

     Czerwiec

      

     Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2020/2021

     • podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania
     • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

      

     Wybory samorządu na kolejny rok szkolny

     • Zorganizowanie wyborów do SU na kolejny rok szkolny