• Poznaj Polskę

    • Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

     Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). 

     W piątek 26 listopada 2021r. uczniowie klas I-III   wzięli udział w tym projekcie.  Program wycieczki obejmował zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz wizytę w Kopalni Soli w Bochni.

      

     W Muzeum Okręgowym dzieci dowiedziały się, jak żyli mieszczanie w okresie średniowiecza i jakie pełnili funkcję. Po zwiedzaniu uczniowie przystąpili do zajęć warsztatowych. Z wielką ochotą wykonali kukiełki na wzór dawnej społeczności. Na zakończenie pierwszej części wycieczki dzieci udały się na wieżę widokową, z której zobaczyły panoramę Tarnowa.

     Po serdecznym przywitaniu w kopalni po kilku minutach uczniowie zjechali windą górniczą na głębokość 250 metrów. Podopieczni mogli spotkać się z takimi postaciami jak:

     I duch mnicha cystersa (podróż w czasie),

     II żupnicy genueńscy (sposoby handlu i wydobywania soli)

     Punktem edukacyjnym było spotkanie ze skarbnikiem, który opowiedział o kopalni i przeprowadził quiz - uczniowie otrzymali od niego sól bocheńską. Na koniec zwiedzania dzieci udały się na obiad, a później dla rozrywki skorzystały z placu zabaw oraz boiska.

     Wyjazd zakończył się powrotem około godz. 19.30. Dzięki wycieczce uczniowie wzbogacili się o informacje dotyczące cennych eksponatów oraz pracy w kopalni.