• Plan lekcji edukacja wczesnoszkolna

    • Nr lekcji I II III
     1 ew ew ew
     2 ew ew ew
     3 religia e inf wych fiz
     4 wych fiz. wych. Fiz. j.angielski
     5 L L L
     6      
     7      
     8      
            
     1 z.roz. z rozw wych fiz 
     2 j. angielski ew ew
     3 ew ew ew
     4 ew ew ew
     5 e. inf. j.ang z rozw
     6      
     7      
     8      
            
     1 e pl e pl religia
     2 ew religia ew
     3 ew ew   e. inf
     4 wych fiz wych fiz ew
     5   ew   e muz
     6      
     7      
     8      
            
     1 ew e w ew
     2 J.angielski ew wych fiz
     3 ew religia ew
     4 ew j.angielski religia
     5 religia    
     6      
     7      
     8      
            
     1 ewl ew ew
     2 ew ew  ew
     3 ew ew ew
     4 e muz e muz j.angielski
     5 wych fiz wych fiz ed pl
     6      
     7