• Wracamy powoli do szkoły.

     • Mamy nadzieję, że małymi krokami wracamy do normalności! Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół.  Decyzją rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki. 

       

      • Od 4 maja  uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
      • Od 17 maja  uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,  przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 31 maja wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
     • Zajęcia rekreacyjno-sportowe już są !

     • 22 kwietnia wznowione zostały zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach programu SKS w naszej szkole. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Cieszą się z ruchu na świeżym powietrzu i z pierwszych spotkań.

     • Nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw.

     • Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia do 2 maja w naszej szkole uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie. 

      Szczegółowy harmonogram i podział klas, zgodnie z którym uczniowie będą się uczyć przedstawią wychowawcy klas I - III dzieciom i rodzicom.

      To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.

     • Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

     •  

      Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Placówki wychowania przedszkolnego

      Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.