• Nauka zdalna

     • Od 26 października przechodzimy na edukację w formie nauki zdalnej.

      Uczniowie klas 1-3 będą się uczyć w szkole, przy zachowaniu reżimu ustalonego na początku roku szkolnego. Uczniowie klas 4 - 8 przechodzą na naukę zdalną zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W takiej formie planowane jest nauczanie do 8 listopada. Podstawowym narzędziem do komunikacji będzie Skype.

     • Dzień Papieski

     • W ponieW poniedziałek 19 X w naszej szkole odbył się tradycyjnie Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”.działek 19 X w naszej szkole odbył się tradycyjnie Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”.

      W poniedziałek 19 X w naszej szkole odbył się tradycyjnie Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”.Ze względu na panującą sytuację epidemiczną uczniowie w klasach zaśpiewali „Barkę” dla św. Jana Pawła II, a następnie z zaangażowaniem wykonali prace plastyczne związane z życiem naszego świętego. Dzień zakończył się modlitwą za wstawiennictwem naszego rodaka, ufamy, że św. Jan Paweł II w niebie wyprosi dla nas i całej Polski wszelkie łaski.

     • Pasowanie na ucznia.

     • 8 października w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I.  Do grona uczniów naszej szkoły dołączyło dwunastu pierwszoklasistów. Dla dzieci to niezwykle ważna uroczystość do której przygotowywali się ucząc się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek oraz wytrwale ćwiczyli podczas prób.

       

      Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I zaprezentowały  przed p. Dyrektorem oraz rodzicami swoje umiejętności w programie artystycznym.

      Po części artystycznej przed Sztandarem Szkoły pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami, dbać o honor szkoły i klasy, słuchać nauczycieli i przełożonych oraz swoją postawą sprawiać radość wychowawcom i rodzicom. Następnie pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.  Na zakończenie dzieci otrzymały upominki od przedstawicieli szkolnych organizacji.